Твоят персонален
гайд

Без сложни инсталации и настройки. Без тежки месечни и годишни такси. Просто дайте обратна връзка и останалото оставете на нас.

Условия за ползване

Условия за ползване

При използване на този уеб сайт се счита, че Вие сте прочели и приели следните условия:

Представената по-долу терминология се отнася за настоящите „Условия за ползване“, „Поверителност“ и „Изключения“:
„Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнасят до самите вас – личността, която достъпва този уебсайт и се съгласява с условията за ползване на компанията. „Компанията“, „Нашите“, „Ние“ и „Нас“ се отнасят до Туториал БГ. „Части“, „Частично“ или „Ние“ се отнася до двамата представители – клиента и компанията.

Всички термини се отнасят до оферта, приемането и разглеждането на плащане е необходимо да се извърши процесът на нашето съдействие на Клиента в най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи на определен срок, или всякакви други средства, с изричната цел на срещата на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на Дружеството, в съответствие с и при спазване, преобладаващите английското законодателство. Всяко използване на по-горе терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те, са взети като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до един и същ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Туториал БГ предоставя услуги на потребителите/клиентите си чрез системата намираща се на интернет адрес tutorial.bg под формата на интернет уебсайт. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на коя да е страница от настоящият уебсайт посетителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената заявка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на който се помещава tutorial.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
Продуктите и/или представените услуги, които се намират на интернет страницата на tutorial.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия.
Туториал БГ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките и/или услугите не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока или при други обстоятелства ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес(приоритетно) или на посочения телефонен номер(второстепенно). В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове със ДДС.

© Туториал БГ 2018 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ